Outsourcing

Oferujemy kompleksową obsługę w ramach outsourcingu.

Zgodnie z Kodeksem Pracy "Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy". Podstawa prawna: Art.23711 Kodeksu Pracy

Klientom zapewniamy:

 1. Profesjonalne wykonanie powierzonych zadań
 2. Poufność danych
 3. Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 4. Indywidualne podejście do każdego klienta

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oferujemy Państwu:

 1. Nadzór bieżący – kompleksowe prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z BHP w firmie
 2. Nadzór docelowy – nadzór nad pracami prowadzonymi czasowo
 3. Doradztwo – w zakresie aktów prawnych dotyczących BHP
 4. Dokumentacja – opracowanie zarządzeń i innych dokumentów wewnętrznych z zakresu bhp w firmie
 5. Oceny ryzyka zawodowego, opracowywanie oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy
 6. Instrukcje stanowiskowe BHP – opracowanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy
 7. Środki ochrony indywidualnej – doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej          i zbiorowej celem ochrony pracownika przed czynnikami występującymi w środowisku pracy
 8. Odzież i obuwie robocze – opracowanie indywidualnych norm przydziału odzieży i obuwia roboczego
 9. Roczna analiza przedsiębiorstwa – opracowywanie corocznej analizy stanu przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 10. Wypadki przy pracy - prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, przeprowadzanie niezbędnych czynności             w zakresie postępowania powypadkowego
 11. Ocena warunków pracy - przegląd w zakresie organizacji, ergonomii i metod pracy na poszczególnych stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 12. Szkolenia wstępne BHP - nowo zatrudnionych pracowników
 13. Szkolenia okresowe BHP - dla wszystkich grup pracowników (robotnicze, administracyjno biurowe, inżynieryjno – techniczne, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami)
 14. Inne – wynikające z Rozporządzenia rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z 2 września 1997 r. z późniejszymi zmianami

Szkolenia

W zależności od Państwa oczekiwań, organizujemy szkolenia otwarte lub zamknięte. Każdy program szkoleniowy dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny nauczania.

Oferujemy opracowanie i przeprowadzanie szkoleń:

 1. Instruktaży wstępnych
 2. Szkoleń okresowychdla:
  • stanowisk robotniczych;
  • administracyjno-biurowych;
  • inżynieryjno-technicznych;
 3. Szkoleń okresowych dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Staramy się przekazać wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy, zachęcający do czynnego uczestnictwa w szkoleniu. Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy:

 1. Filmy
 2. Prezentacje multimedialne
 3. Gaśnice
 4. Apteczki
 5. Fantom

Uczestnikom szkoleń organizowanych w formie samokształcenia kierowanego zapewniamy materiały szkoleniowe przydatne do egzaminu i pomocne w konkretnych sytuacjach zawodowych oraz możliwość konsultacji telefonicznych specjalisty BHP.

Ukończenie szkolenia potwierdzamy zaświadczeniem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia prowadzone są w siedzibie Klienta lub w sali szkoleniowej.

Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie udzielania Ochrony Przeciwpożarowej oferujemy Państwu:

 1. Nadzór PPOŻ – kompleksowe prowadzenie sprawi dokumentacji związanych z ochroną przeciwpożarową
 2. Doradztwo - w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej
 3. Dokumentacja – opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów PPOŻ w firmie
 4. Przeglądy PPOŻ - prowadzenie okresowych przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów
 5. Podręczny sprzęt gaśniczy – dobór odpowiedniej ilości i rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego
 6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – opracowywanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych oraz jej aktualizacje
 7. Instrukcje PPOŻ - opracowywanie ogólnych i szczegółowych instrukcji z zakresu PPOŻ
 8. Kontrole PSP – Przygotowanie do odbioru budynków przez PSP
 9. Szkolenia PPOŻ – szkolenia z zakresu PPOŻ okresowe dla osób wyznaczonych do prowadzenia akcji na wypadek wystąpienia pożaru, szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników

Kadry

 1. Dokumentacja - opisy stanowisk pracy i zakresy obowiązków
 2. Akta osobowe - prowadzenie akt osobowych
 3. Zatrudnienie - sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem
 4. Czas pracy - ewidencjonowanie czasu pracy

Pierwsza pomoc

W zakresie udzielania pierwszej pomocy oferujemy Państwu:

 1. Doradztwo – w zakresie odpowiedniego doboru, rodzaju i ilości apteczek pierwszej pomocy w zakładzie
 2. Dokumentacja – opracowanie dokumentów wewnętrznych w zakresie pierwszej pomocy
 3. Szkolenia z zakresu Pierwszej pomocy przedmedycznej
Oferta szkoleć BHP i PPOŻ

Kontakt

Specjalista ds. BHP
Prucnal Bożena
Nienadówka 10a
36-052 Nienadówka
T 604 199 051
E Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.